Quick Request

Request an offer from the selected warehouses. Click on the icon to add more warehouses.

Selected Warehouses:
No warehouses selected.
(m2) (m2)

Warehouse Filter

Rent (€/m2/month)

-

Warehouse Space (m2)

-

Workstation cost (db)

-

Number of workstations

Warehouse Market News

Next halls will be built near Dunajská Streda, 900 jobs will be created

The plan to build additional halls at Dunajská Streda results from the intention presented for the environmental impact assessment. The office was presented by the firm IPK 1, behind the Austrian developer Go Asset. The project hasn't commented yet. He invited Atrios, an architectural studio with whom he had worked in the past. Known name Go Asset has already built a logistics center in Church Kračany in the past and sold it to an international player in the industrial property segment Gramercy Europe in March. This logistics center is used by KiK, which in the meantime has gone under the XXXLutz portfolio. Land, where the halls will be built, is located in the northwest part of the village. They are close to the road, which is the main transport connection on the route Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. All three halls will be single-storey buildings with several internal two-storey buildings and one exterior extension, which will serve as an office building. Bet on automotive The investment covers an area of ​​more than 18 hectares, with a total built-up area of ​​all three halls representing more than 101 thousand square meters. The largest hall is supposed to have 59 255 m², the second 32 910 m² and the smallest 9 080 m². The investor estimates that 20 percent of the total built-up area, ie less than 20,000 m², will be earmarked for production activities. At the same time, a parking lot with 475 parking spaces is being prepared. Goet Asset would like to start building halls in the last quarter of this year. The construction is planned to be completed in mid-2021. Estimation of complete operation is estimated at the turn of 2023 and 2024. In addition to warehousing and logistics, light production is also planned. The investor expects tenants from the automotive and electronics industries. Among their likely activities are the installation of automotive interior equipment, installation of cable harnesses, curtains, rear shelves, assembly of plastic parts and assembly of electronic products. Currently, several companies are located in Kostolny Kracany in individual halls, such as the lift manufacturer Schindler, the furniture company Master Wood or the company Wertheim, supplying solutions for the banking sector. Complications in finding people According to the investor, the park should bring 920 jobs to the region, of which 750 are planned for production and 170 people should be in administration. According to the latest data from the Central Office of Labor, Social Affairs and Family, the current unemployment rate in Dunajská Streda is 2.16 percent. Goet Asset would like to start construction of halls in the last quarter of this year. The construction is planned to be completed in mid-2021. Estimation of complete operation is estimated at the turn of 2023 and 2024. In addition to warehousing and logistics, light production is also planned. The investor expects tenants from the automotive and electronics industries. Among their likely activities are the installation of automotive interior equipment, installation of cable harnesses, curtains, rear shelves, assembly of plastic parts and assembly of electronic products. Currently, several companies are located in Kostolné Kračany in individual halls, such as the lift manufacturer Schindler, the furniture company Master Wood or the company Wertheim, supplying solutions for the banking sector. Complications in finding people According to the investor, the park should bring 920 jobs to the region, of which 750 are planned for production and 170 people should be in administration. According to the latest data from the Central Office of Labor, Social Affairs and Family, the current unemployment rate in Dunajská Streda is 2.16 percent. Finding enough workforce in the region can be complicated. The Profesia portal has seen almost 3,000 jobs since the beginning of the year. Currently has 460 offers for Dunajskostredský district. The shortage of people is particularly troubling employers in the areas of trade, transport, freight forwarding and logistics and construction. “In Dunajska Streda, employers should be prepared to find people who do not meet the requirements for work in the factory when looking for a new workforce. Companies should be so prepared that they may have to invest more in training new people, ”says Nikola Richterová, a spokeswoman for the job portal, Profession.

Read More

Pri Dunajskej Strede postavia ďalšie haly, vznikne 900 pracovných miest

Plán stavať pri Dunajskej Strede ďalšie haly vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Úradom ho predostrela firma IPK 1, za ktorou stojí rakúsky developer Go Asset. Ten projekt zatiaľ nekomentoval. Prizval k nemu architektonické štúdio Atrios, s ktorým už spolupracoval aj v minulosti. Známe meno Go Asset už v Kostolných Kračanoch v minulosti vybudoval logistické centrum, ktoré v marci predal medzinárodnému hráčovi v segmente priemyselných nehnuteľností Gramercy Europe. Toto logistické centrum využíva firma KiK, ktorá medzičasom prešla pod portfólio XXXLutz. Pozemky, kde budú haly postavené, sa nachádzajú v severozápadnej časti obce. Sú v blízkosti cesty, ktorá je hlavným dopravným spojením na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Všetky tri haly budú jednopodlažné objekty s viacerými vnútornými dvojpodlažnými stavbami a jednou vonkajšou prístavbou, ktorá bude slúžiť ako administratívna budova. Stávka na automotive Investícia sa týka vyše 18-hektárového územia, pričom celková zastavaná plocha všetkých troch hál predstavuje viac ako 101-tisíc štvorcových metrov. Najväčšia hala má mať podľa špecifikácie z dokumentácie 59 255 m², druhá 32 910 m² a najmenšia 9 080 m². Investor odhaduje, že na výrobnú činnosť bude určených 20 percent celkovej zastavanej plochy, teda necelých 20-tisíc m². Zároveň sa pripravuje parkovisko so 475 parkovacími miestami.Go Asset by podľa zámeru chcel spustiť výstavbu hál v poslednom kvartáli tohto roka. Stavbu plánuje dokončiť v polovici roku 2021. Spustenie kompletnej prevádzky odhaduje na prelom rokov 2023 a 2024. Okrem skladovania a logistiky sa v zámere počíta aj s ľahkou výrobou. Investor predpokladá nájomcov z automobilového a elektronického priemyslu. Medzi ich pravdepodobné činnosti uvádza montáž vnútorného vybavenia automobilov, montáž káblových zväzkov, clon, zadných políc, kompletovanie plastových dielov a montáž elektronických výrobkov. V súčasnosti sídli v Kostolných Kračanoch v jednotlivých halách viacero firiem, medzi ktorými sú napríklad výrobca výťahov Schindler, nábytkárska firma Master Wood či spoločnosť Wertheim, dodávajúca riešenia pre bankový sektor. Komplikácie pri hľadaní ľudí Podľa investora by park mal priniesť do regiónu 920 pracovných miest, pričom 750 z nich je plánovaných do výroby a 170 ľudí by malo byť v administratíve. Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálna nezamestnanosť v Dunajskej Strede na úrovni 2,16 percenta.Go Asset by podľa zámeru chcel spustiť výstavbu hál v poslednom kvartáli tohto roka. Stavbu plánuje dokončiť v polovici roku 2021. Spustenie kompletnej prevádzky odhaduje na prelom rokov 2023 a 2024. Okrem skladovania a logistiky sa v zámere počíta aj s ľahkou výrobou. Investor predpokladá nájomcov z automobilového a elektronického priemyslu. Medzi ich pravdepodobné činnosti uvádza montáž vnútorného vybavenia automobilov, montáž káblových zväzkov, clon, zadných políc, kompletovanie plastových dielov a montáž elektronických výrobkov. V súčasnosti sídli v Kostolných Kračanoch v jednotlivých halách viacero firiem, medzi ktorými sú napríklad výrobca výťahov Schindler, nábytkárska firma Master Wood či spoločnosť Wertheim, dodávajúca riešenia pre bankový sektor. Komplikácie pri hľadaní ľudí Podľa investora by park mal priniesť do regiónu 920 pracovných miest, pričom 750 z nich je plánovaných do výroby a 170 ľudí by malo byť v administratíve. Podľa posledných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálna nezamestnanosť v Dunajskej Strede na úrovni 2,16 percenta. Nájsť dostatok pracovnej sily v regióne tak môže byť komplikované. Portál Profesia zaznamenal takmer 3-tisíc pracovných ponúk od začiatku roka. Aktuálne eviduje 460 ponúk pre Dunajskostredský okres. Nedostatok ľudí trápi zamestnávateľov najmä v oblasti obchodu, dopravy, špedície a logistiky a stavebníctva. „V Dunajskej Strede by sa mali zamestnávatelia pripraviť na to, že pri zháňaní novej pracovnej sily môžu naraziť na ľudí, ktorí nebudú spĺňať zadané požiadavky na prácu vo fabrike. Firmy by mali byť tak pripravené na to, že je možné, že budú musieť investovať viac financií do školenia nových ľudí,“ myslí si hovorkyňa pracovného portálu Profesia Nikola Richterová. Zdroj:http://www.samorincan.sk/pri-dunajskej-strede-postavia-dalsie-haly-vznikne-900-pracovnych-miest/

Read More

The Czech industrial property market exceeded 8 million square meters

In the Czech Republic, the volume of modern industrial premises for lease grew by 124,800 square meters (30% year on year). The total offer of warehouse and production space reached 8.09 million square meters. According to the latest report by Savills, a leading global commercial real estate consultant, 3.02 million square meters are built in Prague alone.

Read More

The first Central European production plant of Savera Components will be in Ostrava, provided by Colliers International

The Colliers International industrial real estate team successfully completed a long-term lease of 5,000 square meters in the O20 speculative building in CTPark Ostrava for Savera Components CZ, the new Czech branch of the Spanish Savera Group elevator component manufacturer.

Read More

Eurofrost built a new refrigeration plant in Uzice. It makes him number two on the market.

The freezer storage capacity of the Eurofrost company in České Budějovice has been extended by another 4500 square meters in a new cold store built by the company in Uzice on the northern outskirts of Prague.

Read More

NEW WORK opens five-star offices in Waltrovka and Rustonka in Prague

Prague will soon acquire new office space in two interesting locations. Since Thursday, August 1, New Work, a provider of fully furnished serviced offices, has been opening workplaces in the Dynamica building in the Waltrovka complex in Prague - Jinonice. In September, it will offer additional offices in the Rustonka complex in Karlín, Prague.

Read More

Interest in umbrellas and sunshades is increasing. The Germans in Trenčín will expand their production

Ten years ago, a German manufacturer of sunshades, sunshades, awnings and sun sails moved all its production and development to Nová Dubnica in Považie. Now he wants to be even bigger in Slovakia. He wants to build a new production facility on the outskirts of Trenčín. It will cost one and a half million euros and will also hire twenty new workers.

Read More

Záujem o slnečníky a tienidlá stúpa. Nemci pri Trenčíne rozšíria ich výrobu

Nemecký výrobca slnečníkov, tienidiel, markíz i slnečných plachiet už pred desiatimi rokmi presunul celú svoju výrobu i vývoj do Novej Dubnice na Považí. Teraz chce byť na Slovensku ešte väčší. Nový produkčný areál chce vybudovať na okraji Trenčína. Bude stať jeden a pol milióna eur a prijme do neho aj dvadsiatku nových pracovníkov.

Read More

Cookie settings icon

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.